Regulamin serwera California State

§1 Najważniejsza Zasada

Roleplay ogranicza tylko nasza kreatywność i wyobraźnia, dlatego żaden regulamin nie ureguluje wszystkich jego złych aspektów. Podstawą Roleplay’u jest dobra zabawa, twoja, jak i innych osób, dlatego kieruj się tym podczas rozgrywki na naszym serwerze w innym wypadku zostaniesz wykluczony ze społeczności.

§2 Pojęcia wykorzystywane podczas rozgrywki

 • /me - opisuje czynności wykonywane przez naszą postać.
 • /do - opisuje stan otoczenia.
 • /try - losowanie sprawia czy dana akcja się powiodła czy też nie.
 • /opis - wyświetla napis , który znajduje się na naszej postaci.
 • IC (In Character) - świat gry , w którym żyje nasza postać.
 • OOC (Out Of Character) - świat rzeczywisty w którym żyjemy, wszystko co nie jest związane z światem gry.
 • MG (Meta Gaming) - wykorzystywanie informacji z OOC w IC.
 • PG (Power Gaming) - wymuszenie na kimś Akcji RP bez możliwości reakcji.
 • BW (Brutally Wounded) - stan, w który została wprowadzona postać w wyniku odniesionych obrażeń.
 • RDM (Random Deathmach) - atakowanie przypadkowych osób bez dobrego podłoża RP.
 • VDM (Vehicle Deathmach) - rozjeżdżanie przypadkowych osób bez dobrego podłoża RP.
 • CK (Character Kill) - permanente uśmiercenie postaci.
 • CN (Celebrity Name) - imię i nazwisko postaci na podstawie znanej osoby realnej lub fikcyjnej.
 • CB (Cop Baiting) - bezcelowe prowokowanie Policji.
 • CL (Combat Log) - wyjście z gry podczas akcji RolePlay.
 • RK (Revange Kill) - Nieuzasadniona zemsta po wyjściu ze szpitala na graczu, który doprowadził Cię do BW.
 • FailRP - błędne odegranie akcji RolePlay, a także wyjście z roli.
 • Stream Sniping - oglądanie transmisji osoby, która gra na naszym serwerze i wykorzystywanie uzyskanych informacji IC.
 • Zasada Poszanowania Życia - zasada mówiąca o szacunku do życia postaci, a także nie narażanie jej na sytuacje, które zagrażają jej życiu lub zdrowiu.
 • Trash Talking/Meta zwroty - Jest to zasada która polega na niewykorzystywaniu słów takich jak np. "es", "łatwo", "kropelki", "zamyślam się" itp.

§3 Postanowienie ogólne

3.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, każdy gracz po wejściu na serwer ma obowiązek jego przestrzegania.
3.2 Rozgrywka na serwerze jest wzorowana na współczesnych Stanach Zjednoczonych a dokładnie w Los Angeles i odbywa się w języku Polskim (Angielskim).
3.3 Administracja ma prawo do karania za czyny, które nie są uwzględnione w regulaminie.
3.4 Aplikować na serwer, można po ukończeniu 16 roku życia (Mogą zdarzyć się wyjątki gdy osoba wybiega ponad swój wiek doświadczeniem, wiedzą, kulturą osobistą itp.) Jedyna formą ubiegania się o miejsce na WL jest rozmowa weryfikacyjna.
3.5 Podczas rozgrywki na serwerze zabrania się z korzystania z jakichkolwiek wspomagaczy dających przewagę w grze.
3.6 Błędy znalezione na serwerze, muszą być w trybie natychmiastowym zgłoszone administracji lub na kanale #błędy (Discord) a ich wykorzystywanie będzie surowo karane.
3.7 Opuszczenie serwera podczas akcji RP (CL) będzie surowo karane. W przypadku opuszczenie serwera z technicznych powodów (crash, brak internetu itp.) gracz jest zobowiązany do udokumentowania (zdjęcie z widoczną datą oraz godziną) tego na kanale #crash (Discord).
3.8 Podczas rozgrywki zabrania się nadużywania czatu “LOCAL OOC” w celu: obrazy innych graczy, bezsensownego komentowania akcji. Czat ten służy tylko do informowania o błędach.
3.9 Podczas rozgrywki na serwerze zabrania się korzystania z zewnętrznych komunikatorów głosowych. Korzystanie z nich będzie traktowanie jako Meta Gaming (MG). Wyjątkiem są komunikatory które służą jako radia frakcji.
3.10 Komenda /report, służy tylko do kontaktu z administracją. Nadużywanie tej komendy np. w celu uleczenia postaci, będzie surowo karane.
3.11 Odgrywanie gwałtów, napaści na tle seksualnym (dozwolone za zgodą obu stron) jest zabronione.
3.12 Mszczenie się na graczu który doprowadził nas do stanu BW jest zabronione.
3.13 Na serwerze dozwolona jest zmiana danych osobowych oraz wyglądu postaci, mając wystarczające podłoże RP (tylko za zgodą administracji).
3.14 Power Gaming (PG) na serwerze jest zakazany.
3.15 Żeby zgłosić się do administracji musisz posiadać dowód w postaci screen`a lub nagrania.
3.16 Podczas odgrywania akcji, które zostały uzgodnione i zatwierdzone przez administrację, zastrzega ona sobie prawo do uchylenia wybranych przez nią zasad z regulaminu.
3.17 Po doprowadzeniu postaci do stanu BW przez siebie bądź inną osobę grającą na serwerze, gracz posiada pełne prawo do wyboru o tym czy jego postać dotknęła amnezja czy nie.
3.18 Odgrywanie postaci niestabilnej psychicznie jest dozwolone gdy będzie ona traktowana tak samo jak każda inna postać (tylko za zgodą administracji).
3.19 Zakazuje się strzelanin z policją bez żadnego konkretnego powodu.

§4 Zasady IC

4.1 Na serwerze zakazuje się wychodzenia z roli. W sytuacji, w której inny gracz łamie regulamin, należy dokończyć rozpoczętą akcję RP, a następnie zgłosić to administracji.
4.2 Dozwolone jest tworzenie grup przestępczych, liczba członków takiej grupy jest nieograniczona.
4.3 Każda akcja musi zostać rozpoczęta inicjacją (Strzelanie nie jest inicjacją).
4.4 Każde porwanie musi być poparte powodem IC. Takim powodem nie może być chęć zabrania np. pieniędzy czy broni, tylko dobrze rozbudowana akcja wynikająca z konsekwentnego prowadzenia postaci.
4.5 Osobę zamaskowaną możemy poznać tylko po głosie, w przypadku gdy nie próbuje go modulować.
4.6 Gracz w przypadku przewagi liczebnej ze strony przeciwnika, przewagi rozpoczętej inicjacji, ma obowiązek poddania się (Zasada Poszanowania Życia).
4.7 Podczas rozgrywki zakazane jest bezpośrednie nawiązywanie do polskiej kultury np:

 • polskie lub spolszczone imiona i nazwiska
 • opieranie historii postaci na polskim pochodzeniu
 • używanie polskich memów typu “będzie magik”.
 • §5 Postacie

  5.1 Postać, które gracz zamierza odgrywać, nie może nosić imienia i nazwiska osoby sławnej lub popularnej postaci fantastycznej, a także nie może nawiązywać do antysemityzmu, pedofili, homofobii czy rasizmu.
  5.2 Przed rozpoczęciem rozgrywki na serwerze powinieneś przemyśleć czym tak naprawdę twoja postać będzie się wyróżniać na tle innych graczy na serwerze.
  5.3 Pamiętaj że twoja postać nie wzięła się znikąd a więc powinna posiadać własną mniej bądź bardziej rozwiniętą historię.
  5.4 Podczas odgrywania postaci gracz jest zobowiązany do konsekwentnego prowadzenia jej np. osoba należąca w przeszłości do grupy przestępczej nie może dołączyć w szeregi służb mundurowych.
  5.5 Wykorzystywanie informacji zdobytych podczas gry inną postacią jest zabronione.
  5.6 Gracz odgrywający więcej niż jedną postać, ma obowiązek odpowiedniego modulowania głosu, tak aby nie był identyczny jak głos pozostałych.